Læger

Der er faste læger i alles Lægehus Grindsted. Når disse holder ferie, sørges der for, at der er en anden læge i klinikken, således vi ikke behøver holde ferielukket.

De faste læger er:
Jørgen Gravesen, speciallæge i almen medicin
Mogens Carl Petersen, speciallæge i almen medicin